امیرعلی داوری

تهران
امیرعلی داوری بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون سریال خانه دوست حضور داشته است.

فیلم‌های امیرعلی داوری