Felix Chu

آمریکا
فلیکس چو بازیگر اهل آمریکا است. او بازیگری است که با بازی در فیلم های Dropping the S Bomb (2016)، Dirt (2018) و Unleashed (2016) شناخته شده است.

فیلم‌های Felix Chu