Salla Lintonen

فرانسهمتولد 13 آوریل 1983
سالا لینتونن بازیگر اهل فرانسه است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم‌های Spiral ، To the Top و A Billion to One شناخته شده است.

فیلم‌های Salla Lintonen