Paul Bisciglia

الجزایرمتولد 30 ژوئیه 1928
پل بیسیگلیا بازیگر اهل الجزایر بود. او بازیگری بود که برای بازی در فیلم The most important thing: love شناخته شد. او در 18 آوریل 2010 در فرانسه درگذشت.

فیلم‌های Paul Bisciglia