Yosi Mizrahi

ترکیهمتولد 1971
یوسی میزراهی بازیگر اهل ترکیه است. او بازیگری است که برای فیلم های Bandit (1996)، Alibaba and the Seven Dwarfs (2015) و Uçus 811 (2022) شناخته شده است.

فیلم‌های Yosi Mizrahi