Onur Ulutas

ترکیه
اونور اولوتاس بازیگر اهل ترکیه است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم‌های Grudge (2021)، My mother's wound (2016) و Netlesme (2020) شناخته شده است.

فیلم‌های Onur Ulutas