Erdem Sakalibüyük

ترکیه
اردم ساکالیبویک بازیگر اهل ترکیه است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم‌های Grudge (2021)، Donadona (2022) و Rina (2010) شناخته شده است.

فیلم‌های Erdem Sakalibüyük