Olivia Côte

فرانسهمتولد 12 نوامبر 1974
اولیویا کوت بازیگر اهل فرانسه است. او یک نویسنده و بازیگر است که با فیلم Women ، Hands On: Crafts with Olivia & Esme و Kung Fu Zohra شناخته می شود.

فیلم‌های Olivia Côte