Rose-Marie Perreault

کانادامتولد 1995
رز ماری پررو بازیگر کانادایی است. او بیشتر به خاطر بازی در فیلم Fake tattoos مورد توجه قرار گرفت، که برای آن نامزد جایزه آیریس برای مکاشفه سال در بیستمین جشنواره کبک شد.

فیلم‌های Rose-Marie Perreault