حسین نجف زاده

تهران
حسین نجف زاده بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون سریال سی سرا فعالیت داشته است.

فیلم‌های حسین نجف زاده