سید حبیب موسوی

تهران
حبیب موسوی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «به وقت شام» به عنوان «با تشکر از» حضور داشته است.

فیلم‌های سید حبیب موسوی