نگار گودرزی

تهران
نگار گودرزی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون سریال سی سرا فعالیت داشته است.

فیلم‌های نگار گودرزی