Doc Farrow

آمریکا
داک فارو بازیگر، کمدین، کارگردان، تهیه کننده و نیروی دریایی سابق ایالات متحده است. او پس از شش سال خدمت، که شامل 16 ماه در عراق بود، از ارتش ایالات متحده اخراج شد و در کالیفرنیا ماند تا رویای به پایان رسیده خود را برای اجرا کردن دنبال کند.

فیلم‌های Doc Farrow