ماریه ماشاالهی

تهران
ماریه ماشاالهی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم هدیه حضور داشته است.

فیلم‌های ماریه ماشاالهی