Chirag Patil

هندمتولد 10 مارس 1993
چیراگ پاتیل بازیگر هندی است که در فیلم های هندی و مراتی ایفای نقش می کند. او بیشتر برای بازی در نقش اومکار در فیلم Vazandar شناخته می شود. وی اولین نمایش خود را در پرده بزرگ با رادا راکس انجام داد.

فیلم‌های Chirag Patil