امیرحسین خالدی

امیرحسین خالدی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم ردیف شاه چراغ فعالیت کرده است.

فیلم‌های امیرحسین خالدی