شمس الافاق شفیعی

شمس الافاق شفیعی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم ردیف شاه چراغ حضور داشته است.

فیلم‌های شمس الافاق شفیعی