حسن خالدی

حسن خالدی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم ردیف شاه چراغ حضور داشته است.

فیلم‌های حسن خالدی