امیر رضا قنبری

امیر رضا قنبری بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم ردیف شاه چراغ حضور داشته است.

فیلم‌های امیر رضا قنبری