مصطفی بیگدلی

مصطفی بیگدلی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «یوسف پیامبر»، «مریم مقدس» به عنوان «دستیار دکور» حضور داشته است.

فیلم‌های مصطفی بیگدلی