محمد قبادی نژاد

محمد قبادی نژاد بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم نقطه آغاز حضور داشته است.

فیلم‌های محمد قبادی نژاد