جليل بشتام

جلیل بشتام بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «حکایت عاشقی»، «مرزی برای زندگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های جليل بشتام