شاه حسین سعیدی کردستانی

سنندج
شاه حسین سعیدی کردستانی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم برایت انار دان کرده بودم حضور داشته است.

فیلم‌های شاه حسین سعیدی کردستانی