علی ملایی

سنندج
علی ملایی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم برایت انار دان کرده بودم حضور داشته است.

فیلم‌های علی ملایی