شیلان گیلانی

سنندج
شیلان گیلانی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم برایت انار دان کرده بودم حضور داشته است.

فیلم‌های شیلان گیلانی