کامران تهمورث نژاد

سنندج
کامران تهمورث نژاد بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم برایت انار دان کرده بودم حضور داشته است.

فیلم‌های کامران تهمورث نژاد