حمید آیتی

حمید آیتی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم کلاه سبزها حضور داشته است.

فیلم‌های حمید آیتی