René Havard

فرانسهمتولد 20 دسامبر 1923
رنه هاوارد بازیگر فرانسوی بود. او بین سال های 1946 تا 1985 در 80 فیلم ظاهر شد. او در پاریس، فرانسه به دنیا آمد و درگذشت.

فیلم‌های René Havard