Franziska Kinz

فرانسه
فرانزیسکا کینز بازیگر تئاتر و سینما بود. در سال 1924 نزد فریتز باسیل درس خواند. بعد از 4 ماه او را در Staatstheater در مونیخ استخدام کرد. در سال 1930 در دارمشتات، در سال 1933 در تئاتر کامرسپیلن، شیلر و دویچن در برلین و پس از آن در وین و مونیخ بازی کرد.

فیلم‌های Franziska Kinz