فریماه مرزدار

فریماه مرزدار بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون روشنایی حقیقی حضور داشته است.

فیلم‌های فریماه مرزدار