غزال اهتمام

غزال اهتمام بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)» به عنوان «هنرور» حضور داشته است.

فیلم‌های غزال اهتمام