محمد شعبان پور

رودبار
محمد شعبانپور بازیگر و طنزپرداز و اسـتندآپ کمدی متولد دهه ۶۰ در رودبار و اصالتا شمالی است. او یک خواهر دارد و در خانواده ۴ نفره به دنیا آمده و مادربزرگ و برخی اقوامش را در زلزله رودبار از دست داده است.

فیلم‌های محمد شعبان پور