آمنه زحمت کش

آمنه زحمت کش بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم تمتع حضور داشته است.

فیلم‌های آمنه زحمت کش