مسعود روزی طلب

مسعود روزی‌طلب بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «شرط اول» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است

فیلم‌های مسعود روزی طلب