امیر شهرابی

تهران
امیر شهرابی بازیگر تلویزیون و سینما ایران است. او در آثاری همچون بیگانه ای با من است و کاتب اعظم حضور داشته است.

فیلم‌های امیر شهرابی