مبین بوی افزار

مبین بوی افزار بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون سریال روزی روزگاری شاه آباد حضور داشته است.

فیلم‌های مبین بوی افزار