مهدی فراهانی

از آثار مهدی فراهانی میتوان به فیلم اسکادران عشق ، بازی با مرگ ، چارچنگولی و سریال کلانتر3 اشاره کرد.

فیلم‌های مهدی فراهانی