حسن ساعدی

تهران
حسن ساعدی بازیگر سینما ایران است. او در آثاری همچون «18- (منفی هیجده)»، «یاران»، «گریز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های حسن ساعدی