سیما روحانی پور

تهران
سیما روحانی پور بازیگر, چهره پرداز ایرانی است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم گریز شناخته شده است.

فیلم‌های سیما روحانی پور