پورشسب صفاهانی زاده

پورشسب صفاهانی‌زاده بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «جنگجوی پیروز»، «دردسر بزرگ»، «دختران انتظار»، «خوابم می‌آد»، «کاغذ خروس نشان»، «اخلاقتو خوب کن»، «حلقه های ازدواج»، «خواب لیلا»، «ملودی»، «بی‌وفا»، «قتل آنلاین»، «دختر ایرونی»، «چتری برای دو نفر»، «صدای سخن عشق»، «ردکارپت» به عنوان بازیگر، دستیار کارگردان، حضور داشته است.

فیلم‌های پورشسب صفاهانی زاده