Daniel Caltagirone

انگلستانمتولد ۱۸ ژوئن ۱۹۷۲
دانیل کالتاگیرونه (Daniel Caltagirone) بازیگر انگلیسی است که به خاطر بازی در فیلم پیانیست (برنده اسکار) شناخته شده است. از نقش های برجسته او بازی در مجموعه تلویزیونی Lock Stock بوده است. از دیگر آثار او میتوان به فیلم های Outpost: Black Sun، Legionnaire، Original Gangster، Friends و The Four Feathers اشاره کرد.

فیلم‌های Daniel Caltagirone