ابراهیم محمودی

تهران
ابراهیم محمودی در آثاری همچون «راه آبی ابریشم»، «پشت پرده‌ی مه»، «زیر بام های شهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های ابراهیم محمودی