Frank Barnes

آمریکا
فرانک بارنز بازیگر اهل آمریکا بود. او در سال 1926 نقش برادر آنابل را در فیلم کمدی صامت ژنرال بازی کرد. او همچنین در فیلمبرداری فیلم‌های Words and Music و Neptunes Daughter در بخش دوربین و برق کار کرد.وی 1949 درگذشت.

فیلم‌های Frank Barnes