Andy Umberger

آمریکامتولد 17 ژانویه 1957
اندی امبرگر بازیگر آمریکایی است که اوایل کار خود را در شهر نیویورک گذراند ، جایی که در درجه اول بازیگر صحنه بود و در سه نمایش برادوی حضور داشت: شهر فرشتگان ، شور و شرکت.

فیلم‌های Andy Umberger