آذرخش رحیمی

تهران
آذرخش رحیمی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «اسکادران عشق» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

فیلم‌های آذرخش رحیمی