فریبا شاهسون

تهران
فریبا شاهسون بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «بیوگرافی»، «شیرین قناری بود»، «فرار از جهنم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار چهره‌پردازی» حضور داشته است.

فیلم‌های فریبا شاهسون