علی گل صباحی

تهران
علی گل صباحی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون برگ جان شناخته شده است.

فیلم‌های علی گل صباحی