حامد امیری

حامد امیری بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «بزرگ خیلی بزرگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های حامد امیری