رزگار خاطری

تهران
رزگار خاطری بازیگر سینما ایران است. او در آثاری همچون «ماه در جنگل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های رزگار خاطری