محمدرضا ابوالحسنی

تهران
محمدرضا ابوالحسنی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «ویزا»، «1559» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

فیلم‌های محمدرضا ابوالحسنی